top of page

לתרמיקס אין אחריות על הספקים והכלים המופיעים ב"כלים לעסקים" באתר. 

כלים ושירותים לעסקים

מטריצת עדיפויות פעולה

מטריצה שעוזרת לקבל החלטה מה לעשות ומתי. לשימושנו.

bottom of page