top of page

לתרמיקס אין אחריות על הספקים והכלים המופיעים ב"כלים לעסקים" באתר. 

כלים ושירותים לעסקים

מטריצת עדיפויות פעולה

מטריצה שעוזרת לקבל החלטה מה לעשות ומתי. לשימושנו.

לחצו כאן

bottom of page