תמונות וצילומי וידאו להתרשמות

2

2

תרמיקס - כניסה

תרמיקס - כניסה

תרמיקס - מבט מבחוץ - יום

תרמיקס - מבט מבחוץ - יום

תרמיקס - מבט מבחוץ - לילה

תרמיקס - מבט מבחוץ - לילה

רחבה אחורית - מגדל התאומים 2

רחבה אחורית - מגדל התאומים 2

לובי מגדל התאומים 2

לובי מגדל התאומים 2

מגדלי התאומים - רמת גן

מגדלי התאומים - רמת גן

תרמיקס - חדר 4

תרמיקס - חדר 4

תרמיקס - חדר 3

תרמיקס - חדר 3

תרמיקס - חדר 1

תרמיקס - חדר 1

תרמיקס - חדר ישיבות 2

תרמיקס - חדר ישיבות 2

תרמיקס - חדר ישיבות 2

תרמיקס - חדר ישיבות 2

חדר 11

חדר 11